SAINT-JAMES NAGOYA

3-32-7-1F Sakae - Naka-Ku
NAGOYA, 460-0008

Phone : 0081 5-2253- 6725